Zdjęcie flag Unii Eurpejskiej

Dotacje UE

DAN-ROB DANIEL KUBACKI, ROBERT TOMZIK SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Promocja na rynkach międzynarodowych produktów firmy Dan-Rob" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa 3 Wsparcie innowacja w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Cele realizacji projektu unijnego

Głównym celem realizacji projektu jest promocja marki produktowej Wnioskodawcy oraz ekspansja międzynarodowa, polegająca na wejściu z ofertą produktową na nowe rynki zagraniczne i zaprezentowanie produktu szerokiemu spektrum odbiorców na rynkach perspektywicznych. Uczestnictwo w międzynarodowych imprezach targowych pozwoli nawiązywać nowe kontakty i relacje biznesowe, które w wymierny sposób przełożą się na zawieranie nowych umów i kontraktów.
Wartość Projektu: 389 300.00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 291 975.00 PLN
Planowane efekty: Projekt przyczyni się do realizacji przyjętej strategii rozwoju przedsiębiorstwa, celem której jest wzrost ekspansji zagranicznej oraz wzrostu przychodów ze sprzedaży produktów na rynkach międzynarodowych.