DANROB

EN DE

Informacja

Urządzenie służące do wykonywania programowalnego testu ciśnieniowego chłodnic samochodowych wykorzystującym technologię „BURST TEST”.

Maszyna ta składa się z kilku zasadniczych modułów: podstawy na kołach, zamykanej komory badawczej wyposażonej w zlew   i podstawy na chłodnicę, mechanizmu podnoszenia drzwi komory, zbiornika wyrównawczego, wzmacniacza ciśnienia (moduł wysokiego ciśnienia).

 

Badanie komponentu odbywa się w kolejno następujących po sobie fazach:

  • Po umieszczeniu testowanej chłodnicy w komorze badawczej i wpięciu jej w obwód testowy przy pomocy specjalnych korków następuje opuszczenie i zaryglowanie drzwi komory
  • Kolejnym krokiem testu jest odpowietrzenie układu hydraulicznego (testowego) wraz z wpiętą w niego chłodnicą przy pomocy krążącej w obiegu wody
  • Po upływie zadanego czasu odpowietrzania układ zostaje zamknięty i następuje sprężanie zaprogramowanej wartości ciśnienia

Bezpieczeństwo

W przypadku rozerwania chłodnicy przez panujące w układzie ciśnienie operator i jego otoczenie oraz osoby znajdujące się w pobliżu maszyny chronione są przez okna komory badawczej.

Jeśli badana chłodnica przejdzie test bez rozszczelnienia następuje automatyczne obniżenie ciśnienia w układzie testowym do wartości ciśnienia otoczenia i przedmuchanie obwodu sprężonym powietrzem.