DANROB

EN DE

Blown Up

Testery

Informacja

Służy do kontroli szczelności skraplacza pod wysokim ciśnieniem powietrza.

Po załadunku skraplacza do komory testowej operator uruchamia start cyklu. Test przeprowadzony jest w zamkniętej, bezpiecznej dla operatora komorze. Po zakończonym procesie wynik przeprowadzonego testu widnieje na panelu operacyjnym. W tym samym czasie automatycznie i bezobsługowo naklejana jest etykieta na skraplacz z odpowiednio wprowadzonymi danymi. Komora testowa otwiera się i operator może bezpiecznie wyciągnąć skraplacz.

Ważne jest, że cały ten proces przebiega automatycznie i w bardzo krótkim czasie.

Całkowity czas trwania procesu od momentu załadunku chłodnicy –  4O sekund.